அவள் பார்வை

அவள் ஒர பார்வை நேசம் தந்திட
நேரானது காதலாய் மாறி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (23-Aug-19, 8:40 am)
Tanglish : aval parvai
பார்வை : 255

மேலே