தீபாவளி

தீபாவளி

நல்ல நல்ல எண்ணங்களை
மனவிளக்கில் நிரப்பி,

வல்லதான அன்பு ஒளியை
அகிலமெங்கும் பரப்பி,

சொல்லாலும்,செயலாலும்
இனிமைத்தன்மை நிரப்பி,

இல்லாதவர் திசைபார்த்து
ஈகைகுணம் திருப்பி,

எல்லா நாளும் கொண்டாடி
தீபாவளிப் பண்டிகையை சிறப்பி!

எழுதியவர் : Usharanikannabiran (25-Oct-19, 6:37 pm)
சேர்த்தது : usharanikannabiran
பார்வை : 84

மேலே