கட்டவிழ்ந்த கூந்தல் காற்றிலாட காலை வரும் இவள்

இளவேனில் தென்றல் வீசும் இளங்காலைப் பொழுது
மலராத பூவும் மகிழ்ந்து மொட்டவிழும் நேரம்
கட்டவிழ்ந்த கூந்தல் காற்றிலாட காலை வரும் இவள்
இளவேனில் தென்றலுடன் இன்று வராதது திட்டமிட்ட சதியோ !

வேறு :

இளவேனில் தென்றல் வீசும் இளங்காலைப் பொழுது
மலராத பூவும் மகிழ்ந்து மொட்டவிழும் நேரம்
கூட்டில் உறங்கிய குயிலும் துயில் கலைத்து தென்றலுடன்
பாட்டுப் பாடும் வண்ணமலர்த் தோட்டம் !

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (17-Apr-20, 10:22 am)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 131

மேலே