வாழ்வின் இறுதி நிலை

வாழ்வின் இறுதி நிலை
------------------------------------
கடமை ஆற்றுபவரை
மடமை ஆக்குவோர்
உதவிகள் செய்பவரை
உதறித் தள்ளுவோர்
அகம்குளிர உரையாடி
அகன்றதும் புறம்பேசுவோர்
உண்மை நெஞ்சங்களை
தவறாக சித்தரிப்போர்
தேவைப்படும் நேரங்களில்
தேவையென கொள்வோர்
கண்கள் மறைப்பதால்
கடந்ததை மறப்போர்
சிதறிய சிந்தையால்
உதறித் தள்ளுவோர்
பாடங்கள் பலகற்றும்
வேடங்கள் பலவிதமாகி
அரிதாரம் அணியாமல்
அவதாரத்தை மாற்றிடும்
ஆளுக்கொரு நீதியென
எழுதாத சட்டங்களும்
அன்றாடம் வளர்கிறது !

மாறுகின்றக் காலத்தால்
மாறிவிடும் சூழ்நிலையும்
காணவும் ஆவலில்லை
கனவிலும் விருப்பமில்லை !
கற்பனைகள் நடப்பதில்லை
அனுபவத்தில் கற்றவையே !

புதிர்ந்தோர்க்கு வலிக்கும்
புரியாதோர்க்கு குழப்பும் !
உறவுகளுக்கு உரைக்கும்
உள்ளத்தில் உறுத்தும் !

தள்ளாத வயதானாலும்
தனிமை இனிமைதான் !
துள்ளாத நிலையானாலும்
துணிவே துணைதான் !

க(வி)தை அல்ல இது
கற்றப் பாடமும் இது
அறிவுரை அல்ல இது
அனுபவம் தந்தது இது !

உரக்க வாசியுங்கள்
உணரும்வரை யோசியுங்கள் !

பழனி குமார்
30.05.2020

எழுதியவர் : பழனி குமார் (31-May-20, 8:05 am)
சேர்த்தது : பழனி குமார்
பார்வை : 350

மேலே