ஹைக்கூ

நிம்மதியைத் தூங்குகிறது
குழந்தை ...
மனதில் கள்ளமேதுமில்லை

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (1-Jun-20, 10:28 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 86

மேலே