💞 பால் போன்ற குணம் தேன் போன்ற மனம்💗💕

தேன் போலதான் நானும்...
நானும் கெட்டு விடமாட்டேன்...
தன்னை சேர்ந்தவர்களின் நம்பிக்கையும் கெடுத்தும் விடமாட்டேன்...
அன்பால் திகட்டிவிடுவேனே தவிர ....
துரோகத்தால் இல்லை....

எழுதியவர் : Raja Lingam (2-Jun-20, 10:34 am)
சேர்த்தது : Raaja Lingam
பார்வை : 56

மேலே