யானை பற்றிய சில அரிய தகவல்கள்

நமக்கெல்லாம் யானை பெரிய விலங்கு என்று அளவில் மட்டுமே தெரியும் . யானையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் பல உள்ளன . அவற்றில் சில வற்றை இங்கு பார்ப்போம் .

யானை 22 மாதங்கள் கருவை சுமக்கும்

நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் யானை கருவுறும்

பெருபாலான நேரங்களில் யானை ஒரு குட்டிதான் ஈனும் . அரிதாக சில சமயங்களில் இரண்டு குட்டிகள் கூட ஈனும் .

அதன் தும்பிக்கையால் 350 கிலோ வரை எடையை தூக்க முடியும் .

ஒரு யானை ஒரு காட்டையே உருவாக்கும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா .. ஒரு நாளைக்கு 200 - 250 கிலோ உணவு சாப்பிடும் . ஒரு நாளைக்கு 100 - 150 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கும் .

250 கிலோ உணவில் 10 % விதைகள் இருக்கும் . சாணத்திலிருந்து பத்து கிலோ விதைகள் காட்டில் விதைக்கப்படும் .

யானை ஒரு நாளைக்கு 300 - 500 விதைகள் விதைக்கும் ஒரே நாளில் 100 மரங்களை நடுகிறது . ஒரு வருடத்திற்கு 36500 மரங்கள் நடுகிறது .

ஒரு யானை வாழ்நாளில் 1825000 மரங்கள் வளர காரணமாகிறது . மரங்களை முறிப்பது மாட்டும் யானையின் வேலையில்லை . அதன் சாணத்தின் மூலம் விதைகளை விதைத்து மரங்கள் வளர காரணமாகவும் இருக்கிறது யானை .

இந்த உயிரினம் எத்தனை மரங்கள் , பறவைகள் வாழ்வதற்கு காரணமாக அமைகிறது இயற்கையாக .

தமிழில் யானைக்கு அறுபது பெயர்கள் உள்ளன .

யானையின் இரண்டு தந்தைகளும் சம அளவில் இருக்காது

யானையின் துதிக்கை 40000 தசைகளால் ஆனது .

இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் யானைகள் இருக்கவேண்டும் என்று கணக்கிடப்பட்ட நிலையில் இப்போது இருப்பது 27312 யானை மட்டுமே உள்ளன .

யானைகள் தமக்குள் பேசிக் கொள்ளும் திறன் வாய்ந்தவை

நோயற்ற யானைக்கு உணவையும் நீரையும் மற்ற யானைகள் ஊட்டும் . மற்ற யானைகள் தடவிக் கொடுத்து ஆறுதல் படுத்தும் .

யானையின் பற்கள் சுமார் ஐந்து கிலோ எடை கொண்டவை .

ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் தண்ணீர் இருந்தாலும் அதனை வாசனை மூலம் தெரிந்து கொள்ளும் திறன் கொண்டவை . . தனது தும்பிக்கையால் 7 .5 லிட்டர் தண்ணீரை உறிஞ்சி குடிக்கும் திறனுடையது .

இந்தியாவில் உள்ள பெண் யானைகளுக்கு தந்தம் கிடையாது . ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பெண் யானைகளுக்கு தந்தம் உண்டு .

பொது வாக பெண் யானைகளுக்கு மதம் பிடிப்பது கிடையாது .

கூட்டத்தில் முதமையடைந்த யானை தான் இறப்பது உறுதி என்று தெரிந்தால் கூட்டத்தில் இருந்து பிரிந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து தன் முடிவை தானே தேடிக்கொள்ளும் . ஞானிகள் உண்ணா நோன்பு இருப்பது சமாதி நிலை அடைவது போல .

இயற்கையை சமநிலை படுத்துவதில் யானையின் பங்கு பெரியது . இயற்கையை சமப்படுத்த இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு அருங்கொடை யானை என்பது தான் உண்மை .

நன்றி !

எழுதியவர் : வசிகரன் .க (5-Aug-20, 1:47 pm)
பார்வை : 63

மேலே