புரியாப் புதிர்

புரியாப் புதிர்

குறள் வெண்பா

நத்தம் புறம்போக்கு அண்டா சுரண்டியவன்
எத்தன் புறியான் எதும்

எழுதியவர் : பழனிராஜன் (24-Sep-20, 2:18 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 83

சிறந்த கவிதைகள்

மேலே