இயற்கை

இயற்கை வேறு இறைவன் வேறல்ல
இயற்கை இறைவனினோர் அங்கம்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (3-Mar-21, 5:19 pm)
Tanglish : iyarkai
பார்வை : 337

மேலே