ஹைக்கூ

உலகம் முழுக்க வெற்றிடங்கள்
ஒருவரின் இறப்பை
மற்றவரால் நிறப்பமுடிவதில்லை
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (1-Apr-21, 8:38 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 220

மேலே