வேதியியல் மாற்றம்

கந்தகம் கலந்த வேதிவினை போல்
கனலாய் காயுது மேனியெங்கும் - நம்
கண்கள் கலந்த கணப்பொழுதில்

எழுதியவர் : (18-May-21, 12:32 pm)
Tanglish : vedhiyial maatram
பார்வை : 72

மேலே