அவள்

பகலவனையே மறைத்திருக்கும் மழைக்கால மேகம்
பகவலைக் காணாது மலராது தவிக்கும் சூரிய காந்தி
தலைவனுக்காக காத்திருந்து வாடும் பெண்மயில்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (19-Sep-21, 2:08 pm)
Tanglish : aval
பார்வை : 108

மேலே