வாழ்க்கை இப்படித்தான்

இளமையில் வறுமை
வாழ்வதற்கு
வசதியில்லை
வழியுமில்லை
இருந்தப்போதும்
வாழ்ந்து விட்டோம்
இளமையும்
கடந்து விட்டது...!!

முதுமையில்
வாழ்வதற்கு
வசதிகள் ஆயிரம்
இளமையில்லை...!!

பல மனிதர்களின்
வாழ்க்கை
இப்படித்தான் இருக்கு...!!
--கோவை சுபா

எழுதியவர் : கோவை சுபா (21-Sep-21, 7:32 pm)
சேர்த்தது : கோவை சுபா
பார்வை : 276

மேலே