காதல் தீவு அவள் 🧕❤️

காதல்தீவில் நான் தொலையா

வில்லை

அவள் காலடி படும் மணலாக மாற

நினைக்கிறேன்

காற்றில் மிதந்து வரும்

இன்னிசையில் அவளை

நேசிக்கிறேன்

அதன் வரிகளை நான் மௌணமாக

ரசிக்கிறேன்

ஒரு திசையில் நீ இருக்கிறாய்

மாறு திசையில் நான் இருக்கிறேன்

இடையில் காதல் செல்கிறதே

அழகாக

உன் நிழல்லை கையில் பிடிக்க

நினைக்கிறேன் அது முடியவில்லை

எதிர்காலம் என்னை கடந்து

போகிறாதே

அழகாக அவள் வந்தாள் அன்பை

எனக்கு தந்தால் நிலவின் ஒளியில்

நடந்து சென்றோம்

எழுதியவர் : தாரா (30-Jan-22, 1:09 am)
பார்வை : 230

மேலே