கர்மவீரர் காமராஜர்

விருதுநகர் விலாசம் கொண்டு
ஏழை நிலை போக்கினாய் கல்வி கொண்டு
பிஞ்சுப் பசியாற்றினாய் மதிய உணவு கொண்டு
நாட்டை நிமிர்த்தினாய் நேர்மை கொண்டு
ஏழைப் பாங்காளன் பெயர் கொண்டு
தேசம் வணங்க வைத்தாய் மதிப்பு கொண்டு
கர்ம வீரராய் கம்பீர நடை கொண்டு
அணைகள் பெற்றெடுத்தாய் அரசியல் பதவி கொண்டு
விவசாயம் காத்தாய் குடிமகன் பார்வை கொண்டு
கல்லாமை அழித்தாய் அறிவை மையம் கொண்டு
இலச்சத்தை துச்சமென துரத்தினாய் இலச்சிய பாதை கொண்டு
எண்திசை இருள் போக்கினாய்
கருப்புச்சூரியன் அடையாளம் கொண்டு
மறையாமல் வாழுகிறாய் மக்கள் நாங்கள் சாட்சி உண்டு
தலைவனே தலை வணங்குகிறேம்
பணிவு கொண்டு...

எழுதியவர் : தமிழ் வழியன் (15-Jul-22, 7:58 am)
சேர்த்தது : தமிழ் வழியன்
பார்வை : 748

மேலே