சோதிடனின் கட்டத்தில் தேடுகிறான் காதலியை

காதலைத் தொட்டு கவிஞன் ஆனான் பிளாட்டோ சொன்னதுபோல்
காதலி தொடும் பாக்கியம் இன்னும் கிட்டவில்லை பாவம்
பாதி நரைத்து விட்டது கருஞ்சிகை தேடல் நாயகனுக்கு
சோதிடனின் கட்டத்தில் தேடுகிறான் சுழன்று சுழன்று காதலியை

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (29-Sep-22, 10:14 am)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 36

மேலே