கணபதியே குணநிதியே

⚘⚘"கணபதியே ! கணபதியே !
          என்றும் வருவாய் தருவாய் எனக்குக் குணநிதியே !
          ஞானநாதா ! சுவாசந்தா ! நல்லமனம் நீ தா !
          என்றும் வருவாய் தருவாய் நல்வாழ்வுந்தான்
           சிவன் மைந்தா ! பார்வதி பாலா ! பலம் நீ தா !
          என்றும் வருவாய் தருவாய் வரமுந்தான்"⚘⚘

எழுதியவர் : சு.சிவசங்கரி (1-Feb-23, 11:51 am)
சேர்த்தது : சுசிவசங்கரி
பார்வை : 41

மேலே