உன் முகவரி தேடுகிறேன் நான் 555

***உன் முகவரி தேடுகிறேன் நான் 555 ***


ப்ரியமா
னவளே...


அடைமழைபோல எப்போதும்
என்னுடன் விடாமல் பேசுபவள்...

இன்று கோடை
வெயிலை போ
ல சுட்டெரிக்குதடி...

உன் மௌனம்
என்னை தினம் தினம்...

உன் வாழ்வின் முகவரி
நான் என்று சொன்னவள் நீதான்...

இன்று உன் முகவரி என்னவென்று
ததத்தளிக்கிறேனடி உள்ளுக்குள்...

நீ எங்கு
சென்றாய்
என்ன செய்கிறாய்...

நீ மணமாலை
சூடிக்கொண்டாயா...

தெரியாமலே நான்
காத்திருக்கிறேனடி...

உன்னை நினைத்து துடிக்கிறேனடி
ஒவ்வொரு நாளும்...

ன் ப்ரியமானவளே உன்
முகவரி தேடி அலைகிறேன்...

உன் முகவரி
எனக்கு தந்துவி
டடி...

முகவரி இல்லாமல்
உன் முகவரி தேடுகிறேன் நான்.....


***முதல்பூ.பெ.மணி.....***

எழுதியவர் : கவிஞர் முதல்பூ .பெ .மணி (18-Oct-23, 7:13 pm)
சேர்த்தது : முதல்பூ
பார்வை : 251

மேலே