இரவின் முணுமுணுப்பு_8

❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥

*இரவின் முணுமுணுப்பு - 8*

📝 நீ எழுதுகோலாகி
நான் காகிதமான போது
என்னில் அழிந்தது நான்.......!!!

- *கவிதை ரசிகன்*
குமரேசன்

❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (4-Jul-24, 10:52 am)
பார்வை : 55

மேலே