பாளை பாண்டி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  பாளை பாண்டி
இடம்:  விழுப்புரம
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  03-May-2021
பார்த்தவர்கள்:  438
புள்ளி:  88

என்னைப் பற்றி...

தமிழ் பிரியன்

என் படைப்புகள்
பாளை பாண்டி செய்திகள்
பாளை பாண்டி - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
26-Mar-2024 9:54 am

தென்றல் வரவில்லை தேன்மலர் கள்வாட்டம்
இன்றுநீ வந்தாய் இளவேனில் தேவதையாய்
என்றும்போல் நாங்கள் இனிதாய் மலர்ந்தோம்பார்
நன்றிநன்றி நாளையும்வா நீ

மேலும்

அப்படியா சரி தென்றல் மலர்களைத் தழுவி விட்டுச் செல்லும் இவளோ மலர்களை வருடி தழுவி முத்தமிட்டு பின் பறித்துச் செல்வாள் கவிஞன் இவை அனைத்தையும் எழுதிச் செல்வான் வாட்டம் நாட்டம் ....ம் ம் தோட்டம் மலர்களின் ஆட்டம் ---இன்னொன்று எழுதலாம் அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பாளை பாண்டி 02-Apr-2024 5:00 pm
தென்றல் வரவில்லை யெனில் தேன் மலர்கள் தான் வாட்டம்... இளம் வேனில் தேவதை நீ வரவில்லை யெனில் கவின் ஐயா வாட்டம்... வாட்டம்... ஏனெனில் உன்மேல் அவ்வளவு நாட்டம் நாட்டம் பெண்ணே. 02-Apr-2024 2:32 pm
பாளை பாண்டி - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
02-Apr-2024 9:01 am

ஓரவிழி யினால்பார்த்தாள் ஒருமுறைமா லைப்பொழுதில்
சாரல்மென் மழைதூவும் சந்தியாவே ளைதன்னில்
நீராடும் என்காதல் நன்நெஞ்சம் களிப்பினிலே
மீராவோர் கண்ணனுக்கு மெல்லியலாள் இவளெனக்கோ

யாப்புத் தகவல்கள் :--
---ஓர சாரல் நீரா மீரா ---அடி எதுகைகள்
---ஓ ஒ சா ச நீ ந மீ மெ ---1 3 ஆம் சீரில் மோனை --இது பொழிப்பு மோனை
அடிகள் அனைத்திலும் காய் சீர் வாய்ப்பாடு அமைந்த கலிவிருத்தம்
கம்பன் விஞ்சி நின்ற பாவினம் இது

மேலும்

ரசித்துப் படித்து எழுதிய கருத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசவன் 02-Apr-2024 8:45 pm
இப்படியும் நாலடிக் கவிதையில் ஒரு காதல் கதையே எழுதி வைத்ததோ சந்தி வேளையில் அவள் ஓரவிழிப் பார்வை ? அழகு காதல் கவிதை கவிஞரே சாரலன் வாழ்த்துக்கள் 02-Apr-2024 5:03 pm
சந்தியா வேளைதன்னில் --சந்தியாவே ளைதன்னில் -- சீர் கருதி வேளை வே ளை என்று பிளவு பட்டது --இதை வகையுளி என்பர் யாப்பில் திருக்குறளில் காணலாம் இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்கு வது --சீர் கருதி வழங்குவது வழங்கு வது என்று பிளவு பட்டது 02-Apr-2024 4:39 pm
வரி வரியாய் ரசித்துப் படித்துச் சொன்ன மனமுவந்த கருத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பாளை பாண்டி 02-Apr-2024 4:28 pm
பாளை பாண்டி - பாளை பாண்டி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
16-Mar-2024 6:05 am

தங்க ஒளிக்கீற்று தரணி
எங்கும் மின்ன விண்ணில்
வித்தை காட்டி அம்பு யெய்த
அர்ஜுனன் யாரோ

விந்தைக்கு விடைகொடு யெம்
சிந்தைக்கு தீனியிடு இயற்கையே

மேலும்

நன்றி ஐயா கவின் அவர்களுக்கு. தங்கள் வாழ்த்து உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகள்... நன்றி 24-Mar-2024 8:53 pm
வித்தை காட்டி அம்பு யெய்த அர்ஜுனன் யாரோ ----அருமை பாளை 23-Mar-2024 9:59 am

தாலி எதற்கென்று கேட்கும் இன்றைய இளைய சமுதாயம்
மண மேடையில் கைவிரலில் மோதிரம் போடுவதில்
பூரித்துப்போகின்றார் ஏன் அதை கணவன் தனக்களிக்கும்
காதல் சின்னம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்றே எண்ணி
இளைய கன்னிகள் தாலியும் இம்மோதிரம் போலத்தான்
காதல் சின்னம் கணவனின் ரட்சை என்றறிந்து கொள்ளுங்கள்
தாலி கட்டிக்கொள்ள என்று வேடம் சொல்லவி

மேலும்

காதலனை உள்ளதால் காதலிப்பவன் தாலியைக் அவனென்றே காதலிப்பாள் ஆம் அது காவல் வேலியம்தான் நன்றி பாளை பாண்டி 17-Mar-2024 6:26 pm
தாலி ஒரு வேலி. காதலி அதனை 16-Mar-2024 6:13 am
பாளை பாண்டி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Mar-2024 6:05 am

தங்க ஒளிக்கீற்று தரணி
எங்கும் மின்ன விண்ணில்
வித்தை காட்டி அம்பு யெய்த
அர்ஜுனன் யாரோ

விந்தைக்கு விடைகொடு யெம்
சிந்தைக்கு தீனியிடு இயற்கையே

மேலும்

நன்றி ஐயா கவின் அவர்களுக்கு. தங்கள் வாழ்த்து உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகள்... நன்றி 24-Mar-2024 8:53 pm
வித்தை காட்டி அம்பு யெய்த அர்ஜுனன் யாரோ ----அருமை பாளை 23-Mar-2024 9:59 am
பாளை பாண்டி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Mar-2024 7:26 am

மலரேநீயும் மெளனத்தில் பயணிப்பது ஏனோ

மணம்வீச மறந்து மனம் மறுதளிப்பது ஏனோ

நின்மாமனும் யென்மாமன் போல் ஊடல் கொண்டானோ

உயிரில் கலந்த உறவை
உதறிச் சென்றானோ

சொல்லடி மலர்த்தோழி நீமலராது இருப்பதின் இரகசியத்தை

தேகம் கருத்ததடி உதடு உலர்ந்ததடி
மேகம் திரண்டதடி யென்கண்ணில்

இன்னும் வாரா யென்மாமனால்...
என்நிலை ஏனடி உனக்குத்தோழி

பெண்மையே மென்மையே என்னுணர்வு அறிந்த பதுமையே

நான்மலராதிருக்க காரணம்
வாராதிருக்கும் அவன்தான்

அந்தி கருக்கையில்
ஆகாயம் உறங்கையில்

அகண்டஒளி கொண்டு நின்முக சாயல்கொண்ட அவன்வருவானடி பெண்ணே

அவனைக் காண்கையில்
யென்உடல் நாணுகையில்

சட்டென

மேலும்

பாளை பாண்டி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
01-Mar-2024 11:22 pm

காதல் யெனப்படுவது யாதெனின்
யாதொன்றும் தீதில்லா மனமாகும்

கரம்பற்றியவளின் கையை கைவிட்டாலும் விடேன் ( இறை வணங்க)

மனதினில் மறந்தும் விடேன்
அவள் நினைவை துறவேன் யென்பதே

மோதல் சாதல் வாழ்தல் யெல்லாம்
காதல் இல்லை...

கருத்தொற்றுமை கண்டு
கண்ணின் மணியாய்

கருத்தின் ஒளியாய்
கவியின் வடிவாய்

கருவின் உருவாயாக
தருவின் வருவாயாக

புவியின் பொருளாய்
உணர்வின் உன்னதமாய்

உழைப்பின் அழைப்பாய்
உறுதியின் செருதியாய்


அகங்காரம் நீக்கி
ஓங்காரங்கொண்டு

ஓர்உயிராய் ஓம்பி உயிர்
வாழ்தலே ஒழுக்கம் ஆகும்

காதல் யெனப்படுவதற்கே.

மேலும்

பாளை பாண்டி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Aug-2023 5:42 am

மண்ணிலே புறப்பட்டு
விண்ணிலே கோலமிடச்

சென்ற சந்திராயனே 3 யே
சிம்ம முகம் கொண்ட நான்முக

பாரத இலட்சனையை பாதத் தடமாக
பாட்டி வடை சுட்ட நிலாவில் நீ பதி

விக்ரம் என்றால் வெற்றி
இந்தியா என்றால் அமைதி

சாப்ட் லேண்டிங் இல் சாதனை
செய்து புதுச் செய்தி தருவாயாக

புன்னகையால் பூவுலகிற்கு.

காத்துக் கிடைக்கிறோம்
காணொளியில் காண நீ காற்றில்லா

சந்திரனில் தந்திரமாக தரை இறங்குவதைக் காண

அடேய் சந்திராயன் 3 எனும் எம் மந்திரமே ...

நீ இதுவரை சாதித்தது ஏராளம்
நீ இனி சாதிக்க இருப்பது தாராளம்

உனை மகனாக பெற்ற இஸ்ரோ
தாயும் இந்தியா எனும் தந்தையும்

உளம்மகிழ உன்னதம் கொள்வாயா

மேலும்

நன்றி கவிஞர். யாதுமறியான் எனும் எல்லாம் அறிந்த கவிசுரங்கத்திற்கு 24-Aug-2023 9:02 am
சிறப்பு கவிஞரே 23-Aug-2023 7:16 pm
பார்வையிட்டு கருத்திட்ட கவி வள்ளல் நன்னாட்டாருக்கு நன்றி. மெதுவாக தரையிறக்கம் ( சாப்ட் லேண்டிங்) என எழுதிட தான் ஆசை.. இங்கு ங்கிற அறிவியல் வார்த்தையை அப்படி யே 23-Aug-2023 9:01 am
நன்புனைவு, ஆங்கில வார்த்தைகள் தவிர்த்தல். நலம். 23-Aug-2023 7:26 am
பாளை பாண்டி - பாளை பாண்டி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Jun-2021 5:33 pm

தமிழ் ஞானி ஆன ஔவையார் ஒரு முறை தமிழ்தொன்டு புரிய நடைபயணம் மேற்கொண்டிருந்தார்...

அப்போது வயல்வெளி வழியாகக் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.அச்சமயத்தில் ஓர் உழவன் தன் வயலுக்கு ஏத்தம் (ஏற்றம்) மூலம் தண்ணீர் இறைத்து கொண்டிருந்தார் .

ஏத்தம் என்பது பழங்காலத்தில் சால் எனப்படும் பெரிய மண் பாத்திரம் ஒருபுறம் கயிறு கொண்டு மரத்தில் கட்டி மறுபுறம் ஆள் ஏறி காலால் மிதிக்க (2 மரத்தை ஏறக்குறைய கூட்டல் குறிபோன்று அமைத்து அழுத்தம் கொடுக்க) சால் நீர்நிலையின் உள்சென்று தண்ணீர் மோந்து வரும் அதை இன்னொரு ஆள் வாங்கி வாய்க்காலில் ஊற்றி வர நீர் வயலுக்கு சென்று பாயும்.

அந்த விவசாயி தன் களைப்பை போக்க பல பாடல்கள் பா

மேலும்

ஏற்றப்பாட்டு ... மூங்கில் இலை மேலே தூங்கும் பனி நீரே தூங்கும் பனி நீரை வாங்கும் கதிர் ரோனே 01-Jun-2021 9:29 pm
வாழ தேவையான தத்துவம் நிறைந்த கதை 01-Jun-2021 5:37 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே