உலகின் அதிகாரம் மிக்க அரசியல் தலைவர்கள், கொடையாளர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் செல்வந்தர்களின் பட்டியலை அமெரிக்காவின் பிரபல 'போர்ப்ஸ்' பத்திரிகை ஆண்டு தோறும் பட்டியலிட்டு வருகிறது.


வழி : babujcr கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 77
-1
Close (X)
புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே