தமிழ் ஈழன் கார்த்திக்- கருத்துகள்

தமிழ் ஈழம் மீண்டும் பிறக்கும் தோழா

தோழி உங்கள் மின் அஞ்சல் (e -mail
) முகவரி கிடைக்குமா தரவிருப்பம் இருந்தலால் இந்த மின் அஞ்சலுக்கு தகவல் அனுப்பவும் karthick3087@gmail .கம

மிக்க நன்றி தோழி

தோழி உங்கள் மின் அஞ்சல் (e -mail
) முகவரி கிடைக்குமா தரவிருப்பம் இருந்தலால் இந்த மின் அஞ்சலுக்கு தகவல் அனுப்பவும் karthick3087@gmail .கம

மிக்க நன்றி தோழி

தோழி இந்த இணைய தளத்திற்கு வந்ததுக்கு வாத்துக்கள் உங்கள் படைபுகளை இதில் எழுத வாழ்த்துக்கள்


தமிழ் ஈழன் கார்த்திக் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே