அமீர் மோனா- கருத்துகள்

நன்றி நண்பரே அன்புடன் அமீர்

யாவும் அறிந்த தோழி அழகான கவிதை முடிவு.......

இல்லாதவர்களுக்கு தான் தெரியும் பசி வறுமையின் அவல நிலை

இணையத்தால்
இணைந்த இனிய உறவு
இறுதி வரை
இனிமையாக பயணிக்கும் ...


அமீர் மோனா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே