செநா- கருத்துகள்

😊😊😊..
பின் சென்று தொல்லை தர விரும்பவில்லை.. அவளின் நினைவுகளை பின் தொடருவேன் என்றும் .......
..
...
..
தங்களின் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி நட்பே....

தங்களின் வருகைக்கும் கருத்திற்கும் மற்றும் வாழ்த்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே....

தங்களின் வருகைக்கும் கருத்திற்கும் மற்றும் வாழ்த்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே....

அருமை ..... ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் செதிக்கிருக்கலாம் ........

அருமை .....ஆனால் கவிதை இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருந்திருக்கலாம் ..............

ம்ம் ... மகிழ்ச்சி .....

தங்களின் ஆழ்ந்த பார்வைக்கும், ஆழ்ந்த கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே.......

தங்களின் ஆழ்ந்த பார்வைக்கும், ஆழ்ந்த கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே.......

தங்களின் ஆழ்ந்த பார்வைக்கும், ஆழ்ந்த கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே.......

தங்களின் ஆழ்ந்த பார்வைக்கும், ஆழ்ந்த கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே.......

மிக்க நன்றி ‌...
முயற்சி திருவினையாக்கும்...

வெளியில் தேடல் என்பது என் முயற்சி ஒருவேளை அங்கு கிடைத்தால் சொல்கிறேன் என்று தான் கூறுகின்றேன்....
..
கவலை என்பது கானல் நீர் ... இருக்கும் ஆனால் இல்லை...
..

1) நிம்மதி என்றல் என்ன??
மன அமைதி or கவலையின்மை

2) நிம்மதி எங்கு கிடைக்கும் ??
வெளியில் தேடுகிறேன் .... கிடைத்தால் சொல்கிறேன்

3 ) நிம்மதியை ஏன் தேடுகிறோம் ??
சாவதற்குள் வாழ்வதற்கு

ஆழ்ந்த பார்வைக்கும், ஆழ்ந்த கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே

மன்னிக்கவும் எழுத்து பிழை ...
"நன்றி நட்பே"


தங்களின் வருகைக்கு மிக்க நன்றி நம்பி....

தங்களின் வருகைக்கும் கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே....

அருமை நட்பே...
தங்களின் வருகைக்கும் கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நட்பே....


செநா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே