சசி குமார்- கருத்துகள்

கடந்த காலத்திற்கு யார் பொறுப்பு ? அதனாலே வருகிறது வெறுப்பு !!!

உண்மை...ஒருவேளை அப்பொழுது அதை வெறுத்தால் அது சரியாய் தவறா ?

20 பதில் கிடைக்க வேண்டிய காதல் 40 கிடைத்தால்? ஆசை பட்ட பொருள் விற்று தீர்ந்த பிறகு அதைவாங்க பணம் கிடைத்தால் ?

அப்படி என்றால் உதவிக்காக கடவுளை எதிர்ப்பர்பவர்கள் பற்றிய கருத்து என்ன? காலம் கடந்து போகும் என்ன தெரிந்தும்......
?

மனிதனாக அல்ல குழந்தையாக !!!!


சசி குமார் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே