சேர்த்தவர் : BHARATHIPRABHAS5f1aafd9d41b8, 20-Jan-21, 5:07 pm

கல்லறை சுவாசம்

கல்லறை சுவாசம் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

உலகப்பாவலர் தமிழன்னைத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பாக கவிதைகள் வரவேற்கப்படுகிறது

பரிசு விவரங்கள்

சிறந்த கவிதைக்கு ரூ 200 மதிப்பு புத்தகம் வழங்கப்படும்

ஆரம்ப நாள் : 22-Jan-2021
இறுதி நாள் : 14-Feb-2021  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 20-Feb-2021

கல்லறை சுவாசம் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே