எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

-----இன்றைய சிந்தனைக்கு---- ஆட்டுவிப்பார் ஆட்டுவித்தால் அரசியலும் குச்சுப்புடி பாரத...

                  -----இன்றைய சிந்தனைக்கு----


ஆட்டுவிப்பார் ஆட்டுவித்தால் அரசியலும் 
குச்சுப்புடி பாரத நாட்டியம் ஆடும் ! 

ஒரு போட்டியின்னு வந்து விட்டால் 
பாட்டியும் ஓட்டப் பந்தயத்திற்கு தயாராவாள் ! 

ஆட்டிறைச்சியும் மாட்டிறைச்சியும் இங்கே அரசியல் 
ஆட்டுக்குத் தீர்ந்தால் குட்டிக்குத் தீரும் என்று சொல்லுவார்கள் 
மாட்டுக்குத் தீரலாம் 
ஐயோ பாவம் இந்த ஆட்டுக்கு ஒரு நாளும் தீராது ! 

இலையும் குழையும் தின்னும் ஆடு மனிதனுக்கு இரை 
சோறும் பருப்பும் தின்னும் மனிதனுக்கு உணவுப் பற்றாக் குறை ! 

கூரையில் நின்னு விடிய விடியக் கூவிய கோழி 
மதியத்தில் உணவு ----இன்னைக்கு அம்மாவாசி ! 

பாலும் முட்டையும் தினம் தரும் 
ஆட்டையும் கோழியையும் மாட்டையும் அடித்துத் தின்னும் 
மனிதன் மடியில் பூனைக்கும் நாய்க்கும் சிம்மாசனம் 

எலும்புத் துண்டில் வாலாட்டும் நாய்க் குட்டி ! 
மியாவ் மியாவ் என்று கூவும் பூனைக் குட்டி ! 
டார்வின் சொல்லாத வாழ்க்கைத் தத்துவம் ! 

-----கவின் சாரலன்


நாள் : 14-Nov-15, 2:53 pm

மேலே