ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள்

(J.francis Kiruba Kavithaigal)

ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா (j.francis kiruba)

தமிழ் கவிஞர் ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா (j.francis kiruba) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
மெசியாவின் காயங்கள் - வனம் 154 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - முடிவு 95 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - விளம்பரம் 95 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - தேடல் 95 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - மௌனம் 119 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சுவடு 74 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - கனவுகள் 102 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சித்திரம் 60 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - தாவரங்கள் 44 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சிற்பி 47 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - வானவில் 88 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - வெற்றி 50 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - அனிச்சை 47 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - இரு கோடுகள் 40 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சித்திரம் 40 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - மாயை 39 arulsai
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே