ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள்

(J.francis Kiruba Kavithaigal)

ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா (j.francis kiruba)

தமிழ் கவிஞர் ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா (j.francis kiruba) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
மெசியாவின் காயங்கள் - கவிஞன் 41 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - ஒளி 40 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - மகிழ்ச்சி 48 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சிக்னல் 45 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - முரண்பாடு 47 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சூரியன் 44 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - உணவு 41 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - சிந்தனை 49 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - இலையுதிற் காலம் 51 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - விடியற் காலை 64 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - நீர்துளிகள் 70 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - மனசு 88 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - அவள் 100 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - கலை 122 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - உருவம் 159 arulsai
மெசியாவின் காயங்கள் - அமாவாசை 329 arulsai
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே