பரிசாக பாசம்

நம்மை நேசிப்பவர்கள்
நம்மிடம் இருந்து வெரும் பரிசுகளை
எதிர்பார்பது இல்லை..!
இன்னும் அதிகமான பாசத்தை தான்
எதிர்பார்கிறார்கள்..!

எழுதியவர் : Jaya Ram Kumar (25-Apr-14, 5:29 pm)
Tanglish : parisaaka paasam
பார்வை : 110

மேலே