இன்றும் காதலிக்கிறேன்

சாலையின் ஓரம்...
நீ என்னை கடக்க..
மகிழ்ச்சியின் நடுவே
சில நொடி மரணம்...
உன்னை விட்டு பிரிய
மனமின்றி தவித்தே..
மனதினை தந்தேன்
மெளனத்தை தின்று...
உன்னவள் என்றே
வாழ்ந்திட நானும்
உன் மனம் சுமக்கும்...
காதலியானேன்...!
...கவிபாரதி...

எழுதியவர் : கவிபாரதி (5-Oct-14, 12:52 am)
Tanglish : intrum kathalikiren
பார்வை : 80

மேலே