மேல் முறையீடு

ஒரு காதலன் பல முறைகள் தன் காதலியை முத்தமிட முயன்றும்
அவள் மறுத்து விடுகிறாள் , அதற்கு அவன் எழுதும் கவிதை,,

எத்தனை முறை
மேல் முறையீடு செய்தும்
தோற்றுத்தான் போகிறேன்
சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அல்ல
முத்த குவிப்பு வழக்கில் !!!

IRFAN..

எழுதியவர் : (25-Oct-14, 2:37 pm)
பார்வை : 51

மேலே