நட்பு

விவாதம் செய்யாதே.....................
நீ தோற்றால்
ஒரு நண்பனை இழப்பாய்.......................
நீ வென்றால்
ஒரு எதிரியை பெறுவாய் ...................

எழுதியவர் : பொன்மொழி (15-Feb-15, 8:08 pm)
Tanglish : natpu
பார்வை : 280

மேலே