என் மனையாள்

கயல் கண்ணுடையாள்
மயில் இமையுடையாள்
கருங் கூந்தளுடையால்
கொவ்வை இதழுடையாள்

நளின இடையுடையாள்
கிளி பெச்சுடையால்
அன்ன நடையுடையாள்
மயக்க பார்வையுடையாள்

வெள்ளை மனமுடையாள்
அன்பின் உருவுடையாள்
கொள்ளை பொறுமையுடையால்
நீதி நெறியுடையால்

நடக்கும் பாவை அவள் தான்
என் வீட்டு மனையாள்

எழுதியவர் : fasrina (9-May-15, 1:52 pm)
Tanglish : en manaiyal
பார்வை : 231

மேலே