யார் தலைவன்

கல்விக்கு வழிகண்டு சோறிட்டு வளர்த்தாய் நீ !
அதில் முட்டை அடிக்க கற்றுகொண்டார் இவர் !
அணைகள்பல கட்டி தாகம் தீர்த்தாய் நீ !
அதில் மின்சார திருடி காசு சேர்க்கிறான் இவன் !

எழுதியவர் : வாசன் , சென்னை (15-Jul-15, 12:33 pm)
Tanglish : yaar thalaivan
பார்வை : 5961

மேலே