படி

வெறி கொண்டு படி!
வினை அதை முடி!
வெற்றி தேவதை உன்னை வந்து
முத்தமிட்டு அள்ளும் வரை...!

எழுதியவர் : கி. ஹெயின்ஸ் ராஜா (12-Aug-15, 10:39 pm)
Tanglish : padi
பார்வை : 577
மேலே