விரும்புகிறேன்

ஏன்
என்றால்
நான் உன்னை
மிகவும் விரும்புகிறேன்...!!!!

எழுதியவர் : சாமு திருவள்ளுவன் (27-Aug-15, 4:59 pm)
Tanglish : virumbukiren
பார்வை : 127

மேலே