இது காதலா

முயற்சிக்க வேண்டாம்
என்னை காதலிக்க
என்றாய் ஏன்
பின் சென்றாய்
காரணம் கேட்டால்
இது காதலா ?

பாழடைந்த கடிகாரத்தைப்
பழுது பார்த்தேன்
உன்னைப் பார்க்க போகும்
நேரம் பார்க்க
இது காதலா ?

வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்தும்
உள்ளுரில் வேலை தேடினேன் .
இது காதலா ?

என் தீய பழக்கங்களும் மறைந்தன
இலட்சியங்களும் மறைந்தன
கனவுகளும் மலர்ந்தன
தன்னம்பிக்கையும் வந்தது
இது காதலா ?

சீற்றமும் குறைந்தது
சிந்தனையும் வளர்ந்தது
இது காதலா ?

என் வாழ்க்கை வெற்றி மட்டும் என்ற நம்பிக்கை ஒவ்வொரு நாளும்
இது காதலா இது காதலா இது காதலா இது காதலா ...............................

எழுதியவர் : reksab (8-Feb-16, 12:08 pm)
Tanglish : ithu kaathalaa
பார்வை : 257

மேலே