பெண்ணின் கையில்

பெண்ணின் கையில்

பெண்ணின் கையில்
அடுப்பங்கரை ஊதுகோலும்
உழவுக்கான விதைகளும்
இருந்த வரை
இந்த தேசம்
வாழ்ந்தது வளர்ந்தது


Close (X)

0 (0)
  

மேலே