பகடைக் காய்

உறவுகள் ஆயிரம் உலகில்
பூக்கும் மடியும்... யாரும்
நிலையில்லை...யாவரும்
ஆண்டவன் கையில் உருட்டும்
பகடைக்காய்... காய் நகர தலை
சாயும்... காத்துக்
கிடக்கின்றோம் எங்களின்
முறை வரும் வரை...

எழுதியவர் : பவநி (24-Oct-17, 10:34 am)
பார்வை : 114

மேலே