ஏமாலி

திறமைகள் வெளிப்படையாக மதிக்கப்படவில்லை....
மறைமுகமாக பறிக்கப்படுகின்றன....

எழுதியவர் : kabi prakash (1-Feb-18, 11:23 pm)
பார்வை : 205

மேலே