நிறைவு

உன்னை விமர்சிக்கும்
கருத்துக்களால் மட்டுமே
நிறையும் என் பரிகாசங்கள் ..

உன்னை நினைவுபடுத்தும்
நொடிகளால் மட்டுமே
நிறையும் என் நாட்கள்..

உன்னை வர்ணிக்கும்
வார்த்தைகளால் மட்டுமே
நிறையும் என் கவிதைகள்..

உன்னை துணைக்கொண்ட
நம்பிக்கையால் மட்டுமே
நிறையும் என் வாழ்க்கை!

எழுதியவர் : சஹானா (23-Apr-18, 10:35 pm)
Tanglish : niraivu
பார்வை : 97

மேலே