வரம்

வரம் வேண்டுகிறேன்
உன் காட்சிகளில்
விம்பமாக

எழுதியவர் : பர்வின்.ஹமீட் (7-Feb-19, 9:38 pm)
Tanglish : varam
பார்வை : 315

மேலே