ஒப்பனையில்லா முகம்

ஓராயிரம் வண்ணங்களால்
ஒளிர்விடும் வானமும்கூட
ஓரளவுக்கு அழகு குறைவுதான்
ஒப்பனையில்லாத இவள் முகத்துடன்
ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுதில்

எழுதியவர் : (14-Feb-19, 12:23 pm)
பார்வை : 68

மேலே