அவள் ஒரு அணங்கு

அவள் இடத்திற்கு இன்னொருத்தி
வர முடியுமா?
ஏழு நாளும் முழுநிலா
பார்க்க முடியுமா?
நீர் அற்ற பெருங்கடல்கள்
காண முடியுமா?
நீலம் இல்லாமல் வானம்
கண் வருமா?
நீர் இல்லாது புவி
மழை பெருமா?
அன்பு இரா காதல்
நெடுநாள் நிலைக்குமா ?

எழுதியவர் : தமிழ் குமரன்.மு (2-Jun-19, 2:36 pm)
Tanglish : aval oru anngu
பார்வை : 98

மேலே