தந்தையை அறிவாயா

அன்னை அன்பு பாசம் எல்லாம் அறியும் மைந்தரே
தந்தை தயை அறிதல் என்று

அன்னையன்பு பாசமெல் லாமறியும் மைந்தரே
தந்தை தயையறிதல் என்று

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (18-Jun-19, 11:33 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 80

மேலே