தளரா மனம்

நம்பிக்கை குன்றா , தளரா , மனம் கொளின்
உன்முன்னம் தோன்றாத் துணை !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (22-Aug-19, 9:02 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 1115

மேலே