மனிதன்

பாதைகள் தெரிந்தபின்பு ஏணிகளை உதறுவோர் பலர்...🙂

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (21-Jan-20, 7:33 pm)
சேர்த்தது : ஹாருன் பாஷா
பார்வை : 72

மேலே