மனம் ஒன்றானால்

ஓராயிரம் சிந்தனையிலும்
நீ சிந்தித்த என் சிந்தனையை
நான் அறிந்து மகிந்த்தேன்

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (5-Mar-20, 9:19 am)
பார்வை : 1583

மேலே