சிந்தனை கவிதைகள்

Sinthanai Kavithaigal

சிந்தனை கவிதைகள் (Sinthanai Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

28 Apr 2020
6:45 pm
12 Apr 2019
5:31 pm

சிந்தனை வளமே ஒரு மனிதனின் சிறந்த சொத்து. சிந்தனை வளம் ஒரு மனிதனை சிறந்த பகுத்தறிவாளனாக்குகின்றது. எழுத்து வலைதளத்தின் இந்தப் பகுதியில் "சிந்தனை கவிதைகள்" (Sinthanai Kavithaigal) என்ற தலைப்பிலான கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. சிந்தனை ஆற்றல் ஒருவனை சிக்கல்களிலிருந்து வெளியேற வைக்கும். இவ்வனைத்து கவிதைகளையும் வாசித்து சிந்தனை சக்தியின் முக்கித்துவதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். இந்த "சிந்தனை கவிதைகள்" (Sinthanai Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பு உங்கள் சிந்தனைகளைக் கூர் செய்யும்.


மேலே